Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Antikorrupsjon

Vi hjelper deg med å forbedre ditt antikorrupsjonsarbeid, slik at du kan se det store bildet, og vi gir råd om konkrete tiltak.

Vi har inngående kjennskap til IT-systemer, kunnskapsstyring og antikorrupsjonsarbeid. Dette gjør det mulig for deg å få det beste ut av dine eksisterende IT-systemer og eventuelt implementere nye verktøy for å tilrettelegge GRC-aktiviteter som:

  • å trene opp den etiske ryggmargsrefleksen hos hver enkelt medarbeider
  • å spore bevegelser av midler, varer og reiseutgifter
  • å sikre at gaver/representasjon er skjer innen forsvarlige rammer
  • å kjenne dine partnere (Integrity Due Dilligence - IDD)

Dette danner grunnlaget for den årlige rapporten i henhold til gjeldende lovgivning (f.eks. Regnskapsloven § 3-3c), som gir interessenter mulighet til å overvåke din virksomhets aktiviteter innen sentrale områder av bedriftens samfunnsansvar, slik som korrupsjon. 

Relatert: A look back on the fight against corruption.