Hopp til navigasjon Hopp til innhold

FS Quality

Vårt helhetlige kvalitetssystem gir støtte til bedre kvalitet og etterlevelse av krav.

  • Deling og standardisering av styrende dokumenter
  • Aktiv bruk av krav i oppgaveutførelsen
  • Oppgavestøtte gjennom hele forbedringsprosessen
  • Generisk forbedringsprosess
  • Prosesstøtte for handlingsplan/oppfølging av tiltak
  • Proaktivt fremfor reaktivt forbedringsarbeid

 

 

Tilrettelegging for aktiv deling og standardisering

Styrende dokumenter lagres strukturert og klassifiseres for å sikre optimal oversikt og gjenfinning av dokumenter gjennom god søkbarhet på dokumenttype, emnekategori og organisatorisk tilknytning, samt fritekst. Hvert dokument lagres kun en gang, men kan tilknyttes flere organisatoriske enheter. På denne måten tilrettelegger man for aktiv deling og gjenbruk av dokumenter, og fremmer en beste praksis og standardisering over tid. Dokumentinnholdet lagres som strukturerte informasjonselementer hvor kravelementene kan markeres særskilt, slik at de kan gjenfinnes og benyttes aktivt videre i forbedringsprosessene.

 

Proaktivt forbedringsarbeid fremfor kun reaktivt

Kvalitet- og forbedringsarbeid i norske sykehus har i dag stort fokus på avviksrapportering og oppfølging av uønskede hendelser, tilsyn og revisjoner. Dette er en reaktiv måte å jobbe på – ved å gjennomføre årsaksanalyser og iverksette forbedringstiltak etter at skaden har oppstått. Gjennom egne prosesser for samsvarsmålinger vurderes etablert praksis opp mot de styrende kravene i virksomheten. Dette er et proaktivt forbedringsarbeid hvor man identifiserer hvilke krav som ikke etterleves, hvor stor risikoen tilknyttet dette kravbruddet er og hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre etterlevelse.

 

Prosesstøtte for handlingsplan og oppfølging av tiltak

Tiltakene som kommer ut fra forbedringsprosessene er knyttet til konkrete krav for det gjeldende virksomhetsområdet. Ved å samle tiltakene i handlingsplaner for et gitt virksomhetsområde oppnås en helhetlig oversikt over planlagte og iverksatte tiltak. Dette inngår videre som dokumentasjon av etterlevelse av virksomhetens styrende krav.

Helsetjenesten har store utfordringer med å forebygge feil og uønskede hendelser som reduserer pasientsikkerheten. Det er et stort omfang av varsler om alvorlige uønskede hendelser, og ca 40% er knyttet til mangelfull etterlevelse og samsvar med krav og prosedyrer. Kostnadene ved feil og uønskede hendelser utgjør flere milliarder kroner årlig. Utfordringene innen kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet kan ha mange årsaker, blant annet manglende oversikt over krav og dårlig systematikk og sammenheng i oppgaveutførelsen for forbedringsarbeidet. Computas tilbyr fremtidens kvalitetssystem. Dette er en innovativ løsning som gir mulighet til å jobbe med strukturert og kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom kravidentifikasjon, risikoanalyse og samsvarsvurdering.


Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Marita Vangstein