Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Min Medisin

Min Medisin er et verktøy som hjelper brukere å ta rett medisin til rett tid! Målet er å sikre riktig bruk av legemidler gjennom oversikt og kontroll over egen medisinbruk.

Min Medisin er en mobil app som hjelper pasienter med å holde oversikt over egen medisinadministrasjon og bidrar til å kvalitetssikre riktig medisinering av pasienter. Målgruppen er voksne, selvhjulpne personer som bruker minimum en fast medisin regelmessig eller står på en tidsavgrenset medisinering og trenger hjelp med å huske å ta medisinene til rett tid. 

Min Medisin har tre hovedfunksjoner:

Medisinskapet

-en personlig medisinliste over alle medisiner i bruk, både faste og eventuell medisin. Det er linket til felleskatalogen hvor man kan lese mer utfyllende informasjon om medisinen (indikasjoner, bivirkninger mm). Man ser i tillegg varsler og interaksjoner direkte i listen. Brukere som har deltatt i utviklingen av verktøyet sier de mangler en helhetlig, oppdatert oversikt over medisinene sine. 

 

Sjekkliste

-en liste over når man skal ta medisinene sine. Det gis påminnelser om å huske å ta medisinene og huskelisten er en side hvor man kan huke av for at man tar de planlagte medisinene. Huskelisten viser i tillegg en logg over hvilke medisiner som er tatt bakover i tid. Brukere sier de trenger hjelp til å ta rett medisin til rett tid, de har ofte problemer med å huske å ta medisinene sine. 

 

Historikk over medisinbruk

-viser hvilke medisiner man har stått på til enhver tid, og når det er gjort endringer av doser og når man startet/sluttet med ulike medikamenter. Brukere som har deltatt i utviklingen av verktøyet sier de mangler denne oversikten pr i dag og at også helsepersonell de møter kan ha en mangelfull medisinoversikt.

Vi fokuserer på trygg medisinbruk. Vi vil gi brukeren mulighet til å ha full kontroll over medisinbruken sin. Moderne IKT-løsninger kan hjelpe innbyggerne til å ta aktive valg rundt egen helse og til å påvirke behandling. Informasjon og beslutningsstøtte til pasienter kan bidra til bedre etterlevelse av behandling og redusere risikoen for feil.

 

Formål

Min Medisin er utviklet som en demonstrator der formålet var å utvikle en plattform for tilgjengeliggjøring av legemiddelinformasjon basert på lenkede åpne data (LOD) for uthenting av legemiddelinformasjon (FEST) og en mobilapplikasjon for presentasjon og lagring av legemidler rettet mot pasienter. 

 

Grunnfunksjonalitet/teknisk beskrivelse

 • Søke opp legemidler ved å skrive inn legemiddelets navn.
 • Søke opp legemidler ved å benytte skanning av strekkode med mobil.
 • Lagre medisiner i en liste over egne medisiner med riktig styrke, administrasjonsform og dosering.
 • Få informasjon om virkning av medisiner lagret i listen.
 • Få informasjon om bivirkninger av medisiner lagret i listen.
 • Få opp varsler fra SLV på medisiner som er lagret i listen.
 • Få informasjon om interaksjoner mellom medisiner lagret i liste.
 • Påminnelse om å ta medisin til fastsatt tidspunkt
 • Bekreftelse på tatt medisin.
 • Registreringer av avvik fra fast medisinering.
 • Min Medisin er utviklet for Android, med rammeverket Xamarin

Min Medisin rapport 

Rapport om studieresultater av tilpasning og utprøving av en medisinapp.

Les mer

Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Marita Vangstein